Słowo Boże na dziś…

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki…

Wytrwałość w modlitwie

Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego…

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Ewangelia (Łk 17, 26-37) Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i…

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do…

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Ewangelia (Łk 17, 7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy       Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i…

Obowiązek przebaczania

Ewangelia (Łk 17, 1-6) Obowiązek przebaczania       Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z…

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych       Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i…

Mówił o świątyni swego Ciała

Ewangelia (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała   Słowa Ewangelii według świętego Jana Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,…

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz…

Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

Ewangelia (Łk 15, 1-10) Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z…