ASCEZA05

Asceza
Asceza – zdrowie

MODLITWA

Modlitwa ustna

Modlitwa i łzy

Modlitwa i uzdrowienie

Modlitwa jest oczekiwaniem

Modlitwą obejmować życie

Życie zakorzenione w modlitwie

Rewizja życia – słuchanie

Rewizja życia – dzielenie się dobrem

Rewizja życia – odpowiedzialność za słowo

Rewizja życia

Uczymy się być dziećmi Ojca

MILCZENIE

Milczenie

Milczenie umożliwia modlitwę

Milczenie szansą na poznanie siebie

Milczenie jest zwycięstwem

CZYSTOŚĆ

Być powołanym przez Boga

Formacja dojrzałej osobowości

Pożądanie i ciało

Ciało miejscem spotkania człowieka z Bogiem

UBÓSTWO

Błogosławieni ubodzy w duchu

„Ubodzy w duchu”

Ubóstwo ewangeliczne – tajemnica i problem

Główne rysy odnowionego ubóstwa

POSŁUSZEŃSTWO

Posłuszeństwo ewangeliczne

Niedojrzałość i dojrzałość w posłuszeństwie

Traktowanie człowieka

FORMACJA LUDZKA

Rozwój człowieka

Akceptacja

Jak pracować nad uczuciami?

Sztuka zaakceptowania siebie

Spójność i niespójność psychiczna

Rygoryzm w życiu duchowym

Miłość – zagrożenie – samotność – zgoda

Kłopoty z myślami

Samotność

Źródła wymagań

Konsekwencje irracjonalnych wymagań

Nieśmiałość

Obszar odpowiedzialności

Rodzaje motywacji

Uporządkowanie życia emocjonalnego

Wyidealizowany obraz samego siebie

Wymagania irracjonalne

TRAKTOWANIE SIEBIE

Akceptacja siebie

Być dobrym dla siebie

Miłość do siebie samego

Kochać bliźniego

Poczucie godności

Godność kobiety i mężczyzny

Podejście do samego siebie

Pojednanie z samym sobą

Brakuje nam języka miłości

SUMIENIE

Czym jest nasze sumienie?

Formacja sumienia

Modlitwa i formowanie sumienia

Nieustanne kształtowanie sumienia

Prawo sumienia – prawem miłości

Sanktuarium spotkania i dialogu

Słowo Boże źródłem formowania sumienia

Spowiedź miejscem formowania sumienia

Sumienie kształtowane

Sumienie – sanktuarium dialogu z Bogiem

Ucieczka przed sumieniem

ROZEZNAWANIE

Rozeznawanie

Rozeznawanie duchowe

Metoda rozeznawania duchowego

Rozeznawanie duchowe

NA ROZDROŻU

Przyczyna rozczarowań

Problemy

Konflikty

Kryzys

Aby rozwijać się duchowo

Przezwyciężanie konfliktów

Radzenie sobie z konfliktami

Rozczarowanie

Rozdarcie w życiu zakonnym

Rozdwojenie

Brak nadziei

Ciemności człowieka

Jak prowadzić dialog?

Lamentacja a narzekanie w życiu duchowym

Od samoobrony do kapitulacji

Strach zastępujemy ufnością

Stres

Walka

Własny rytm

Depresja

POKUSY

Próżność i pycha

Myśli w życiu człowieka powołanego

NAMIĘTNOŚCI

Pokój czy zamęt

Asertywność i nieasertywność

Gniew

Zazdrość

Opanowanie

Lęki

Lęk pozytywny

Słowo Boże i lęk

Wszystko, co Bóg dał, jest bardzo dobre

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za własne postępowanie

Odpowiedzialność za siebie, za innych, za wspólnotę

Odpowiedzialność i obwinianie

Odpowiedzialność a nasze emocje

Odpowiedzialni i obwiniający

MOJA PRZESZŁOŚĆ

Jaką była moja przeszłość?

 PRZEBACZENIE

Przemiana przeszłości

JEDNOŚĆ

Jedność

Jedność we wspólnocie

ŚWIADECTWO

Świadectwo jest potrzebne

Źródło:http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/