Bez kategorii

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Ewangelia (Mt 7, 21-29) Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku       Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie,…

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Ewangelia (Łk 1, 5-17) Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela     Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów…

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało         Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,…

Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

Ewangelia (Łk 2, 41-51) Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest…

Jezus cichy i pokornego serca

Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca   Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też…

Jezus uczy, jak się modlić

Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić       Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie….

Nie stawiajcie oporu złemu

Ewangelia (Mt 5, 38-42) Nie stawiajcie oporu złemu     Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się…

Rozesłanie Dwunastu

Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8) Rozesłanie Dwunastu     Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do…

Zakaz przysięgania

Ewangelia (Mt 5, 33-37) Zakaz przysięgania     Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani…

Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

Ewangelia (Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości   Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,…