Słowo Boże na dziś…

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Kategorie: Bez kategorii

Ewangelia (Mt 7, 21-29)
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

 

 

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie.
Oto słowo Pańskie

 

O co proszę? O głęboką wiarę w uzdrawiającą moc Słowa

Rozpocznę od gorącej modlitwy do Ducha Świętego, aby otworzył moje serce na każde słowo Jezusa. Pomyślę, że zwraca się do mnie osobiście. Bardzo Mu zależy, abym kiedyś był w Jego królestwie. Usiądę blisko Jezusa i wsłucham się w Jego słowa.
Jezus przestrzega mnie przed budowaniem pozornej więzi z Bogiem, która polega jedynie na słowach, na zewnętrznych gestach. Moja rzeczywista zażyłość z Jezusem będzie się sprawdzać w uległości Jego Ojcu (w. 21).
Jezus przywołuje dzień sądu ostatecznego, w którym wielu będzie powoływało się na znaki i cuda, jakich dokonywali w Jego imieniu, On natomiast będzie powoływał się na stan ich serca i sumienia (w. 23).
Co mogę powiedzieć o moralnym stanie mojego życia? W szczerej rozmowie z Jezusem zapytam Go, co sprawia Mu największą radość w moim życiu, a co Go najbardziej rani? Czy chciałbym dzisiaj stanąć przed Nim z moim sumieniem?
„Nigdy was nie znałem…”. Jakie poruszenia wywołują we mnie słowa Jezusa? Co mogę powiedzieć dzisiaj o mojej wewnętrznej zażyłości z Jezusem? Czy jest we mnie jakaś nieprawość, która oddala mnie od Niego?
Jezus obiecuje mi, że Jego słowo będzie największym oparciem mojego życia (ww. 24-27). Pomoże mi przetrwać każdą próbę. Czy doświadczyłem już tego w moim życiu? Co mogę powiedzieć o moim życiu słowem w codzienności?
Poproszę o łaskę zdumienia Jego Słowem (ww. 28-29). Jezus uczy mnie jak Ten, który ma władzę! Z pokorą odsłonię przed Nim największe słabości mojego życia. Oddam Mu je, powtarzając aż do nasycenia serca: „Twoje słowo jest moją mocą”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
Dodał: gloriadeo-admin