Słowo Boże na dziś…

Zakaz przysięgania

Kategorie: Bez kategorii

Ewangelia (Mt 5, 33-37)
Zakaz przysięgania

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Oto słowo Pańskie

 

 

O co proszę? O serce wolne od wszelkiego fałszu i głębokie umiłowanie prawdy

Wejdę na górę, gdzie wokół Jezusa zebrały się tłumy. Usiądę między zasłuchanymi ludźmi. Wyobrażę sobie, jak przez tłumy dociera do mnie głos Jezusa: „Słyszeliście…” (w. 33).

Tak dzieje się codziennie. Jezus wychodzi na górę i czeka na mnie ze swoim słowem. Czy potrafię wychodzić „na górę”: ponad moje zajęcia, ponad zmartwienia, ponad inne sprawy, aby czytać Biblię, modlić się Słowem, zachowywać je w sercu?
Bóg brzydzi się fałszywym słowem, kłamstwem (ww. 33-36). W Starym Testamencie wielokrotnie przestrzega przed fałszywą przysięgą. Zapytam siebie o prawdomówność, uczciwość w moich rozmowach, zachowaniach.
„Dotrzymasz Panu swej przysięgi” (w. 33). Zatrzymam się dłużej przy tych słowach. Jakie przysięgi, śluby złożyłem przed Bogiem? Czy ich dotrzymuję? Zobaczę moje dotychczasowe życie z perspektywy wierności Bogu.
„Wcale nie przysięgajcie…” (w. 34). Jezus przestrzega mnie przed pustym przysięganiem na świętości. Mam polegać nie na pustych słowach, ale na samym Bogu. On jest jedynym Słowem, w którym znajdę oparcie.
Bóg nie oczekuje ode mnie wielkich słów i uroczystych zapewnień. Chce, aby moje słowa były proste i stanowcze – poparte życiem. Mam być wierny wypowiedzianemu „tak” przed Bogiem i „nie” wobec Złego! (w. 37).
Na zakończenie medytacji ponowię przed Jezusem moje życiowe przyrzeczenia, śluby czy postanowienia. Z pokorą w sercu będę powtarzał: „Zachowaj mnie w swojej wierności!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
Dodał: gloriadeo-admin